Otrygg arbetsmiljö inom kyrkan

I en rapport kommer det fram att det finns brister inom Täby församling. Kyrkorådet tonar ner problemen.
I en rapport kommer det fram att det finns brister inom Täby församling. Kyrkorådet tonar ner problemen.
Täby församling är en av Sveriges största och rikaste. Men en intern rapport visar på en problematisk arbetsmiljö. Personal vittnar om en otrygg arbetsmiljö och relation till ledningen som inte fungerat.

I början av sommaren lämnade den dåvarande kyrkoherden församling. Dokument som Mitt i kommit över visar att tiden innan hon slutade var turbulent.

Under de senaste två åren har ett 40-tal personer slutat sina anställningar inom Täby församling. Den höga personalomsättningen fick kyrkorådet att reagera. De tog in en konsult för att, som de kallade det, ta temperaturen på församlingen.

Konsulten genomförde 31 intervjuer med anställda, frivilliga och förtroendevalda i församlingen. Resultaten sammanställdes till en rapport, som Mitt i tagit del av.

Konsulten skriver att ”överväldigande många medarbetare upplever rädsla, otrivsel och förlorad arbetsglädje”. Orsaken ska ha varit dåligt ledarskap. Enligt rapporten har kyrkoherden och ledningsgruppen å sin sida varit negativa gentemot de förtroendevalda, och uttryckt att oklarheter när det gäller vilka mandat de har haft har försvårat ledningens arbete.

Dessutom ska det ha funnits problem som grundat sig i bristen på befattningsbeskrivningar. Många i personalen ska även ha varit osäkra över hur församlingens vision ser ut.

Rolf Ericsson (borgerligt alternativ) är ordförande i kyrkorådet. Han tonar ned de problem som lyfts fram i rapporten.

– Vi har tagit information till oss och informerat personalen. Jag tycker att det är hanterbara problem. Rapporten är en temperaturtagning för att se hur vi kan jobba i framtiden, vi har fått mycket ut av den, säger han.

Rapporten rekommenderar att församlingen rekryterar en ny kyrkoherde, men enligt Rolf Ericsson var den förra kyrkoherden inte tvungen att lämna sin tjänst.

– Det är hon själv som valt att gå vidare. Jag tycker att hon varit ytterst drivande och effektiv, som ordförande har jag haft en jättebra relation till henne och gett henne ett gott betyg nu när hon valt att gå vidare, säger han.

Rekryteringen av en ny kyrkoherde väntas vara klar någon gång i februari eller mars nästa år. Tills dess har Ulla Örtberg tillsats som ny kyrkoherde. Några övriga åtgärder har inte vidtagits, men enligt Rolf Ericsson är det inte så mycket som behöver göras.

– Jag tror att utnämningen av Ulla Örtberg är den bästa medicinen för församlingen, säger han.

Att det skulle vara oklara mandat för vem som ska bestämma vad stämmer inte, menar Rolf Ericsson.

– Det styrs av kyrkoordningen, och den är kristallklar, säger han.

I rapportern lyfts bristen på befattningsbeskrivningar fram som ett problem?

– Det var en tjänst där vi inte haft en skriven befattningsbeskrivning, det upptäcktes under den här temperaturtagningen och det kommer vi att åtgärda.

Rolf Ericsson säger att han inte känner någon oro för församlingen. De arbetsmiljöproblem som lyfts fram i rapporten är inte särskilt dramatiska menar han.

– Vi har ordning på torpet och jag känner en trygghet inför framtiden, säger han.