Otrygg parkväg ska få belysning

Denna gångväg förbinder Beckomberga med Ängby IP. Under hösten ska staden sätta upp belysningsstolpar längs den.
Denna gångväg förbinder Beckomberga med Ängby IP. Under hösten ska staden sätta upp belysningsstolpar längs den.
Snart ska det kännas tryggare att vandra på gångvägen mellan Beckombergavägen och Vultejusvägen i Bromma. Trafikkontoret tillmötesgår nu invånarnas önskemål om belysning längs denna väg.

I våras berättade Mitt i Bromma om stadsdelsförvaltningens förfrågan till medborgarna om platser som känns otrygga. Förvaltningen efterfrågade tips på ställen som kan bli tryggare genom parkskötsel eller belysning.

Ewa Petersen hörde av sig angående den gångväg som finns mellan Beckombergavägen i Beckomberga och Vultejusvägen i Norra Ängby. Sträckan är i akut behov av förbättrad belysning, enligt henne. Under vinterhalvåret är det kolmörkt där under stora delar av dygnet, skrev hon i sitt förslag.

”Det känns väldigt otryggt. Vägen används flitigt. Barnen på väg till och från skolan, cyklister, barnvagnar, hundpromenader och handikappade med elrullstol m m. Dessutom är det den enda gångvägen till busshållplatsen på Bällstavägen (station Vassvägen)” skrev hon.

Eftersom det byggs mycket bostäder i Beckomberga kommer vägen att användas allt mer i framtiden, menar hon.

Önskemålet skickades vidare till trafikkontoret som nu meddelar att belysning ska sättas upp på gångvägen mellan Vultejusvägen och Beckombergavägen.

– Vi räknar med att starta arbetet denna vecka. Troligtvis kan belysningsstolparna vara uppe kring månadsskiftet september-oktober, säger Karl-Johan Stamyr, ingenjör på trafikkontoret.

Tidigare har elbolag förvägrat staden att sätta upp belysning här på grund av närheten till en högspänningsledning. Men elbolaget Ellevio har nu gett klartecken. Arbetet väntas kosta Stockholms stad 1,3–1,4 miljoner kronor.

Trafikkontoret har kommit överens med stadsdelsförvaltningen om att denna gångväg ska plogas på vintern.

– Det ansvarar stadsdelsförvaltningen för. Det behövs om vi ska kunna byta ut trasig belysning, säger Karl-Johan Stamyr.

Även en gångväg i Ålsten fick ny belysning tidigare i år. Trafikkontoret satte upp lampor längs en gångväg mellan en skolbyggnad vid Virvelvindsvägen och ett villaområde nära Järpstigen.

Före sommaren fick stadsdelsförvaltningen in 43 synpunkter om otrygga ställen och 31 av dem gällde belysning.