Otryggare i Tensta och Rinkeby

Tensta-Rinkeby En ny undersökning från brottsförebyggande rådet, Brå, visar att boende i Spånga-Tensta, Skärholmen och Rinkeby-Kista upplever större otrygghet än boende i andra stadsdelar.

Minst otrygga kände sig boende på Norrmalm, trots att det där anmäls flest brott per 100 000 invånare.