ANNONS

Stök och otrygghet – miljonvite hotar Hässelbygårdsskolan

Hässelbygårdsskolan
Hässelbygårdsskolan har inte gjort tillräckligt mot otryggheten, och svaga elever får för lite stöd, anser Skolinspektionen.
Otrygghet och brist på studiero. För svaga åtgärder när elever kränks av andra elever. Otillräckligt stöd till elever med särskilda behov.
Hässelbygårdsskolan får förödande kritik från Skolinspektionen på flera punkter, och hotas nu av vite på hela 2,5 miljoner kronor.
ANNONS

Skolinspektionen genomförde under hösten 2018 tillsyn av Hässelbygårdsskolan, och hittade omfattande brister. Nu har myndigheten gjort en uppföljning och är långt ifrån till freds med skolans åtgärder.

Gäng sprider otrygghet

Det är en dyster bild av elevernas miljö som målas upp. Inspektionen konstaterar att eleverna på skolan fortsatt ”upplever sig otrygga och det som skapar otrygghet bland annat är mobbning, konflikter och slagsmål”.

Bland annat ska det finnas gäng av elever som terroriserar sina skolkamrater i korridorerna, och det varierar om personalen ingriper eller inte. Elever beskriver hur en del personal inte låtsas se de bråk som sker, eller säger att det inte är deras ansvar.

Stök på lektionerna

Stöket hänger också med på lektionerna och förstör studieron. Det kan handla om elever som kommer sent eller elever som skriker, pratar eller dansar (!) under lektionerna. De åtgärder som vidtagits mot detta är inte tillräckliga, enligt inspektionen.

Att otryggheten är stor framgår även av en brukarundersökning våren 2019. Där fick eleverna i årskurs 8 ta ställning till påståendena ”Jag känner mig trygg i skolan”, samt ”De vuxna reagerar på om någon är eller har varit elak mot en elev”.

43 procent svarade jakande på den första frågan, bara 15 procent på den andra. Motsvarande andel bland samtliga åttondeklassare i Stockholms stad var 75 respektive 49 procent.

Kritik för dåligt stöd

Skolan får även allvarlig kritik för brister i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd till elever som behöver det för att klara kunskapskraven.

Att behovet är stort framgår av elevernas betyg. Under vårterminen 2019 hade drygt 70 av de 150 eleverna i årskurserna 6-8 haft streck eller F i ett och samma ämne i minst två terminer i rad. För endast 14 av de 70 eleverna hade det genomförts pedagogiska utredningar eller upprättats åtgärdsprogram, enligt Skolinspektionens rapport.

ANNONS

Kräver snabba åtgärder

Skolinspektionen bedömer att bristerna på skolan är sådana att ”de allvarligt försvårar förutsättningarna för eleverna att nå målen för utbildningen”.

Myndigheten kräver nu snabba och omfattande åtgärder på skolan. Bristerna ska vara avhjälpta senast den 20 augusti i år – annars ska staden betala ett vite på 2,5 miljoner kronor.

Rektorn: ”Tar kritiken på stort allvar”

”Kritiken är allvarlig, och vi tar den på stort allvar”, skriver Hässelbygårdsskolans rektor Martin de Ron i ett mejl till Mitt i.

Enligt honom har skolan vidtagit åtgärder för att öka tryggheten och förbättra studieron på skolan, vilket redan under höstterminen haft viss effekt. Arbetet fortsätter och just nu pågår rekryteringen av två socialpedagoger i det syftet, uppger han.

När det gäller extra anpassningar och särskilt stöd till elever har rutinerna setts över, och det har säkerställts att personalen känner till dem.

”Min fasta övertygelse och ambition är att vi skall komma till rätta med det som vi kritiserats för”, skriver Martin de Ron.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Västerort - Hässelby Vällingby Spånga direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.