ANNONS

Ökad otrygghet i västerort – var tredje rädd gå ut

Genrebild Hässelby Gård. Tunnelbanan i Hässelby Gård.
Allt fler är rädda att gå ut sent på kvällen, enligt Brå.
Otryggheten växer i västerort. Var tredje person i Hässelby-Vällingby och Bromma är rädd att vara ute sent på kvällen i området där de bor.
ANNONS

En ny trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet (Brå) tyder på en ökande oro för att råka ut för brott. I polisområde Vällingby – som omfattar Hässelby–Vällingby, Bromma och Ekerö – uppger 32 procent av de tillfrågade att de känner sig mycket eller ganska otrygga när de befinner sig utomhus i sitt eget bostadsområde kvällstid. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med motsvarande undersökning i fjol.

Och oron får konsekvenser för vardagslivet. 15 procent – en ökning med sex procentenheter – uppger att de mycket eller ganska ofta avstår från aktiviteter som promenader eller restaurangbesök av rädsla för att råka ut för kriminalitet. 28 procent väljer mycket eller ganska ofta andra färdvägar av oro för brottslighet.

Nästan var tionde tillfrågad, 9 procent, säger att oron för brott har haft stor inverkan på deras livskvalitet. Motsvarande siffra på Södermalm och Norrmalm är 6 procent, och i Järva 16 procent.

–  Det är förödande att otryggheten fortsätter öka i våra stadsdelar och att allt fler stockholmare drabbas, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) i en kommentar.

Hon framhåller att den nya grönblå majoriteten kommer att utöka antalet mobila ordningsvakter i staden från 20 till 100, och att man vill se flera övervakningskameror på brottsutsatta platser.

Brå-undersökningen är landsomfattande och genomfördes med pappers- eller webbenkäter i landets samtliga sju polisregioner. De tillfrågade var i åldern 16–84 år.