Otryggheten större i Spånga

Spånga En ny undersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att boende i Spånga-Tensta är upplever större otrygghet än boende i andra stadsdelar. Otryggheten en sen kväll var högst i Skärholmen, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Minst otrygga kände sig de boende på Norrmalm, trots att det var den stadsdel där flest brott anmäldes per 100 000 invånare.