LÄS ÄVEN
Otryggheten ökar – men våldsbrotten minskar