Outnyttjade byggrätter utreds

Huddinge Det finns 8 000 bostäder i Stockholms län bestående av outnyttjade byggrätter, det skriver länsstyrelsen i Stockholm till kommunerna i Stockholm, däribland Huddinge.

Länsstyrelsen har nu fått ett utökat uppdrag från regeringen, som vill veta hur det kommer sig att det inte skett tillräckligt med byggstarter ute i kommunerna.

Länsstyrelsen ska nu på djupet analysera problemet med detaljplanelagd mark för bostäder som inte bebyggts.

Från Huddinge vill man nu veta vilka markägare och exploatörer som finns.

Arbetet ska redovisas till regeringen den 30 mars.