Ovanliga svampar hittade i Botkyrka

BOTKYRKA Nordens ledande svampexperter besökte nyligen Botkyrka i samband med årliga mykologiveckan.

Enligt Botkyrka kommuns hemsida gjorde experterna flera exkursioner till Botkyrka där man bland annat hittade en helt ny variant av blodriska i Vinterskogen och gulgrön vaxskivling i Himmelsboda.

Svampexperterna besökte också flera av Stockholmsområdets gröna kilar och tätortsnära skogar.

Enligt experterna står svårspridda arter inför utmaningar i samband med Stockholms exploatering.

Ny bebyggelse och nya vägar riskerar att skärma av spridningsvägarna.