Ovanligt mycket grus ska sopas i år

Våren har kommit till Lidingö. Det betyder att det är dags att sopa bort gruset från cykelbanor, vägar och torg.

I år är det mer väggrus än vanligt.

Nu är det dags att sopa bort gruset. Det gjorde nytta i vintras när halkan var som värst, men nu ligger det i dammiga högar och riskerar att störa trafiken.

– Det är mer grus i år eftersom temperaturerna har gått mellan plus och minus. När det har blivit plus har gruset smält igenom och när det har gått tillbaka till minus har det bildats ett nytt islager och man har varit tvungen att sanda igen, säger Fredrik Meurman på tekniska förvaltningen.

Under arbetet kan dricksvattnet från kranarna missfärgas. Förklaringen är att brandposterna öppnas under arbetet för att fylla sopmaskinerna med vatten som de sedan spolar gatorna med. Vattnet blir brunt för att rostpartiklar som finns på insidan av vattenledningarna frigörs och tillfälligt missfärgar vattnet.

Enligt Fredrik Meurman är det helt ofarligt och avhjälps genom att man spolar lite längre i kranarna innan man tar vatten för att dricka.

– Det är alltså inte vatten från gatan som hamnar som dricksvatten utan vattnet blir brunt för att man öppnar brandposterna.

I år sopas först gång- och cykelvägar och områden kring centrum. Sedan kommer sandsopningsbilen till bostadsområden på norra ön och till sist sopas södra ön.

Målet är att komma igång i slutet av mars, om vädret tillåter, och vara klara i mitten av maj.

– Vi brukar hålla tiden, men det kan vara vissa parkeringsplatser som tar längre tid och så kan det vara så att vi har problem med felparkerade fordon, säger Fredrik Meurman.

Fakta

Datumparkering gäller

Fram till den 30 april gäller särskilda parkeringsregler för att underlätta sandsopningen.

Det blir då parkeringsförbud mellan klockan 00 och 16 enligt datumparkering; jämna datum, på den sida av vägen som har jämna gatunummer och udda datum, på den sida som har udda nummer.

Vissa vägar kommer eventuellt att få parkeringsförbud.

Källa: www.lidingo.se