Ovårdad tomt hotar bli dyr

Brevik En fastighets­ägare har en alldeles för ovårdad tomt.

Byggnadsnämnden har därför beslutat om vite 50 000 kronor om inte fastighetsägaren inom tre månader städat upp på tomten.

Det som ägaren måste göra för att inte betala är ta bort två skrotbilar vid infarten, städa bort möbler, kartonger och diverse lösöre.

Dessutom ska fastighetsägaren laga staketet och iordningsställa byggnadens yttre.