Min lokala hjälte

Ovårdad tomt måste röjas

Lidingö En granne till en fastighet på ön har vänt sig till Lidingö stad och klagat på grannens ovårdade tomt. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har bedömt att tomten är ovårdad, kraftigt bevuxen med sly och annan växtlighet.

Nu får fastighetsägaren lämna in en förklaring och en tidplan för när tomten ska vara uppröjd. I annat fall kan det bli aktuellt med ett föreläggande och vite.