Oväsen från uteservering stör grannarnas nattsömn

Grannar Baras uteservering
Grannarna har i flera år kämpat för minska ljudnivån. De säger att de inte längre på samma sätt kan nyttja sina balkonger och innergårdar.
De höga ljuden från krogen i Fatbursparken gör att grannar får nattsömn och kvällar förstörda.
– Visst vill vi ha en levande stad. Men till vilket pris? Ska man inte längre kunna bo och arbeta i innerstan? säger grannen Petra Werner.

Sommaren 2017 etablerade sig Baras Imperium på Medborgarplatsen, med en uteservering med 300 platser riktad mot Fatbursparken. Grannarna reagerade direkt på ljudnivån.

De vittnar om att de under sommarhalvåret inte kan ha öppet fönster, att de inte kan sitta på balkonger eller innergårdar, att de inte hör teven på grund av ljudet från serveringen och att de drar sig för att vara hemma i lägenheten när det är som värst.

– Ljudnivån är stundtals jämförbart med en fotbollsstadion. Dånet är outhärdligt. Folk har stått här utanför och gråtit för att de blir så störda och för att de inte kan sova, säger Petra Werner, en av grannarna.

Kritiserar Stockholms stad

Grannarna vill poängtera att de inte riktar sin kritik mot Baras, som har uteserveringen. Utan mot Stockholms stad, som gav restaurangen tillstånd.

Första sommaren fanns även högtalare på uteserveringen, men eftersom ljudet var för högt har de sedan sommaren 2018 plockats ned och Baras varnades av Stockholms stad. Ljudnivån är ändå fortfarande väldigt hög, säger grannarna.

– Vi anser att att staden struntat i att beakta boendemiljön när de gav tillstånd. Det är det som vi är kritiska till, säger Gunnar Florin.

Stadens politiker vill ha en levande stad, vilket innebär restauranger och nöjesetablissemang.

Får man inte tåla ljud som grannar?

– Visst vill vi ha en levande stad, och visst får man stå ut med ljud om man bor i en innerstad. Men hur mycket? Och till vilket pris? Ska man inte längre kunna bo och arbeta i innerstan? säger Petra Werner.

Maja Englund tycker att de höga ljuden inskränker deras liv.

– Man drar sig för att bjuda hem gäster. Det måste finnas utrymme för ett normalt liv även om man bor i innerstan.

– Politikerna vill ha en levande stad, men med döda invånare, brukar jag hävda, säger Gunnar Florin

Baras uteservering, Medborgarplasten fatbursparken

Grannarna vill ha en levande stad. Men frågar sig till vilket pris det ska ske. Foto: Lisa Bonnichsen

Varit många klagomål

Carina Cutlip är chef för tillståndsenheten i Stockholms stad. Hon bekräftar att det under flera år varit många klagomål på ljudnivån.

Men hon håller inte med om att staden inte beaktade grannarnas boendemiljö när de gav uteserveringen tillstånd. Överklagandena har i flera omgångar gått vidare till länsstyrelsen och även till kammarrätten, som i bägge instanser har gett staden rätt.

– De har inte fått gehör i domstolen. Vi fick ingen kritik, allt var rätt gjort utifrån det regelverk som finns. Det finns inga styrkta ljudöverskridelser, säger Carina Cutlip.

Vill göra om ljudmätningen

Grannarna är dock kritiska till hur miljöförvaltningen mätt ljudnivåerna. De anser att staden inte mätt på rätt sätt, till exempel inte när det varit som värst.

En överklagan om miljöförvaltningens mätmetoder ligger därför nu för prövning hos länstyrelsen.

– Serveringstillstånd ges lättvindigt. Men när väl ett tillstånd är givet är det mycket svårt, nästan omöjligt, för staden att dra in det, även om verksamheten stör omgivningen, säger Gunnar Florin.

Fakta

Så är tillståndet för Baras vid Medborgarplatsen

Uteserveringen: Tillståndet gäller mån-sön kl.11-23.

Nattklubben: Tillståndet gäller mån-sön kl. 11-03.

Gränsen för störande ljud i en bostad från en krog är 25 decibel, enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

 

Källa: Stockholms stad