Över 1 000 nya lägenheter

Västerort 1 146. Så många nya lägenheter beräknas bli inflyttningsklara i västerort, alltså Hässelby–Vällingby, Rinkeby–Kista, Spånga–Tensta samt Bromma, under 2013.

Siffrorna kommer från en ny prognos från Stockholms stad som sträcker sig fram till år 2022. Fram till dess beräknas 14 171 nya lägenheter tillkomma i västerort. Det blir ungefär 30 procent av Stockholms totala nytillskott w.

Den största delen av de nya lägenheterna kommer att byggas under andra delen av perioden, från 2018 till 2022.