Över 100 familjer måste evakueras

Mer än 100 familjer kan bli tvungna att evakueras från sina hem vid kvarteret Sädesärlan. Stockholms stad håller på och spränger i kvarteret Tyskbagarberget, där ett nytt ­bostadshus ska byggas och samt en ny underjordisk idrottshall till Engelbrektsskolan.

I förra veckan fick de som bor vid Östermalmsgatan, Danderydsgatan, Valhallavägen och Uggleviksgatan reda på att bullernivåerna överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer.

Nu erbjuds de att evakueras till möblerade lägenheter på vandrarhem eller lägenhetshotell. Sprängningarna började i december och kommer att pågå till i höst.