Min lokala hjälte

Över 11 000 skrev på för Råstasjön

Solna stad backar om det strandnära bygget vid Råstasjön. 900 bostäder försvinner i det nya förslaget och ingen bebyggelse sker inom strandskyddat område.

Men nätverket Rädda Råstasjön, som vill stoppa bygget helt, är inte nöjda.

Solna stads planer på att upphäva strandskyddet för att bygga 1 800 bostäder vid Råstasjön har väckt starka protester.

Med 11 182 namnunderskrifter och en tårta med en överstruken detaljplan uppvaktades kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) av nätverket Rädda Råstasjön förra veckan.

– Det finns en enorm opinion mot att bygga vid Råstasjön. Det är ett unikt område som inte får förstöras, det vill vi markera i dag, säger Ola Persson, en av rörelsens initiativtagare.

Stadens syfte var att skapa en attraktiv stadsdel vid sjön. Men protesterna, tillsammans med bakläxa från länsstyrelsen, har fått politikerna att backa – delvis.

– Vi ska ta fram ett helt nytt förslag. Det kommer inte att se ut som det gör i dag, var Pehr Granfalks löfte till besökarna från Rädda Råstasjön.

Runt 900 bostäder och inga hus inom strandskyddat område väntas bli den nya kompromissen, enligt Anders Ekegren (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Solna där förslaget ska antas.

– Bygger man utanför strandskyddet och inte alls i vissa känsliga områden hamnar man på ungefär hälften av bebyggelsen, säger han.

Men Rädda Råstasjön, som trots allt ser beskedet som en liten seger, vill inte kompromissa. De kräver att hela sjöområdet omvandlas till naturreservat och skyddas mot bostadsbyggen.

– Även om man bygger utanför strandskyddet påverkas miljön och djur- och växtlivet negativt. Det går inte att både bygga och bevara Råstasjöns värden, säger Ola Persson.

Röster har höjts om en folkomröstning, men nätverket tror mer på att skapa opinion.

– Namninsamlingen fortsätter. Vi kan överklaga detaljplaner och dra ut på det för att göra det till en valfråga. Vi tror absolut på seger, säger Inger Andersson.

Men att stoppa bygget vid Råstasjön är inte aktuellt, slår Pehr Granfalk fast. Han påpekar att det finns ett beslut från 2007 att bebygga området och länka ihop det med Arenastaden.

– Vi har tagit intryck av protesterna. Det här är ett känsligt område, men de som skriker nej till att bygga överhuvudtaget kommer bli svåra att tillfredställa. Jag tror att vi kommer få fram ett förslag som många kan acceptera, säger Pehr Granfalk.

Det nya förslaget över Råstasjön väntas vara klart i augusti.

Över 11 000 namn har samlats in för att stoppa bygget av bostäder vid Råstasjön. Goran Seradji stannar spontant sin joggingrunda och skriver på.

foto: pekka pääkkö

Det är ett unikt område som inte får förstöras.ola persson, rädda råstasjön

Fakta

900 synpunkter har kommit in

Ursprungsförslaget innebar 60 hus, 4–6-våningar höga med totalt 1 800 bostäder på Råstasjöns norra och östra sida. Förslaget var ute på samråd tidigare i år, 900 svar kom in, cirka 85 procent negativa.

De flesta uttrycker oro för planens hot mot sjöns natur- och rekreationsvärde och fågelliv.

Länsstyrelsen anser att det saknas skäl att häva strandskyddet.

Flera partier i Solna vill göra Råstasjön till naturreservat. Miljöpartiet och Västerpartiet stödjer nätverket Rädda Råstasjön.