Över 200 000 i kollekt förra året

JÄRFÄLLA Järfälla församling samlade under förra året in 219 357 kronor i kollekt.

Av den insamlade kollekten kom från 86 969 kronor från församlingskollekt, 4 975 kronor från kollekt till nationella organisationer, 103 497 kronor från rikskollekt och 23 916 kronor från stiftskollekter.