Över 6 miljoner kronor satsas på ökad trygghet

6,3 miljoner satsas på demokrati- och trygghetsprojekt.
6,3 miljoner satsas på demokrati- och trygghetsprojekt.
Spånga-Tensta kan få 6,3 miljoner kronor för att öka tryggheten och för att fler personer ska få möjligheten att påverka sin omgivning. Beslut om vad pengarna ska användas till tas i nästa vecka.

Förvaltningens förslag på vad pengarna ska användas till är bland annat är att kvartersvärdar med lokal förankring ska börja i stadsdelen, och man vill även starta flera projekt för att öka valdeltagandet genom att fler ska engagera sig i lokala frågor mellan valen.

Andra förslag är att lokaler ska ställas i ordning som kan användas av föreningar, organisationer och grupper som i dag saknar någonstans att vara.

Awad Hersi (MP), ordförande för stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, tycker att förslagen är väldigt bra.

– Det här är en viktig del av demokratiutvecklingen. Ett stärkt föreningsliv är en nödvändighet i en vital demokrati, säger han.

Awad Hersi hoppas att arbetet bland annat ska stärka kvinnors synlighet i det offentliga rummet och förbättra nyanländas integration i samhället.

– Det är otroligt angeläget i våra områden, särskilt att unga kvinnor får möjligheten att organisera sig.