Över 800 fick sommarjobb

RINKEBY/KISTA Stadsdelen anställde 815 ungdomar i åldersgruppen 15–17 år, till sommarens feriearbeten.

Ytterligare 37 ungdomar ­anställdes av fackförvaltningar, som ansvarar för olika områden i hela staden.

Stadsdelens kostnader för feriearbeten i somras blev cirka 7,6 miljoner kronor, varav pengar från staden täckte 6,3 miljoner kronor. Fackförvaltningarna har själva finansierat sina lönekostnader.