Över 800 sa nej till skola i parken

587 skrivelser fick nämndsekreterare Johanna Nyrén Andersson ta emot förra veckan. Trollbäckenbon Kerstin Enoksson lämnade över den tjocka pappersluntan.
587 skrivelser fick nämndsekreterare Johanna Nyrén Andersson ta emot förra veckan. Trollbäckenbon Kerstin Enoksson lämnade över den tjocka pappersluntan.
Rekordmånga Tyresöbor tog chansen att säga nej till kommunens planer på att bebygga Fornuddsparkens norra del.

– Vi gissar att det slutar på mellan 800 och 900 stycken, säger Anette Nordenstein, plankoordinator.

I förra veckan gick tiden ut för att lämna in synpunkter på kommunens byggplaner i Fornuddsparken. Tyresö kommun vill använda parkens norra del till en F-9-skola för 700 elever, samtidigt som Fornuddens skola ska ge plats åt ett äldreboende.

Möjligheten att tycka till om planerna var den andra i kommunens planarbete och rekordmånga personer – mellan 800 och 900 – tog chansen. Åtminstone 587 av dem hade använt sig av förtryckta skrivelser med förslag på andra lösningar.

– Under två års tid har vi pratat med väldigt många Trollbäckenbor och vi vet att motståndet mot exploatering av parken är stort. Många har varit tacksamma över att vi hjälpt dem att göra sin röst hörd. Om kommunen går oss till mötes visar det att deras åsikt faktiskt spelar roll, säger Trollbäckenbon Kerstin Enoksson, en av flera som formulerat skrivelsen.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) säger att han har all respekt för att det finns olika åsikter, men att Trollbäcken behöver ett nytt högstadium.

– Vi har sett att det inte är bra med skolor som enbart är högstadium och därför vill vi bygga en F-9-skola. Det finns ingen annan kommunal mark i Trollbäcken som rymmer en så pass stor byggnad som vi behöver, säger han.

Hur stor del av Fornuddsparken som nu försvinner finns det olika beräkningar på. Fredrik Saweståhl menar att det i alla fall är mindre än den tredjedel som motståndarna påstår.

– Vi tittar på låga skolbyggnader med lummig skolgård och en passage in till parken. Vi vill ju också utveckla parken ända ner till vattnet, säger han.