Över 450 åsikter om nya översiktsplanen

Linnea Askling gläds över att så många tyckt till om den nya översiktsplanen.
Linnea Askling gläds över att så många tyckt till om den nya översiktsplanen.
Kommunen har jobbat hårt för att få in medborgares syn på den nya översiktsplanen och fick lön för mödan. Över450 synpunkter kom in.

Samrådstiden för den nya översiktsplanen är över. Totalt har över 400 svar kommit in:

  • 62 remissvar från myndigheter, företag, kommuner och föreningar. Några till väntas från aktörer som begärt förlängd svarstid.
  • Drygt 400 svar från medborgare har kommit in i webb-enkäten.

– Det är otroligt kul att det är så många medborgare som har engagerat sig, läst hela planen och lämnat åsikter, säger Linnea Askling som är projektledare för översiktsplanen.

Både myndigheter och privatpersoner har tyckt till om planen. Förhoppningsvis kommer alla synpunkter presenteras med svar till sommaren.

– Vi har precis börjat gå igenom synpunkterna och det kommer att ta några månader innan det är klart. Vi ska gå igenom alla synpunkter och bemöta dem.