ANNONS

Överdäckning i city en del av nya översiktsplanen

En överdäckning av spåren mellan Stockholm Waterfront och Stockholm Centralstation kommer allt närmare.
En överdäckning av spåren mellan Stockholm Waterfront och Stockholm Centralstation kommer allt närmare.
Överdäckningen i västra city har varit på gång i 20 år. Men snart ska planeringen starta.
ANNONS

I dag blev stadens nya förslag till översiktplan offentligt. En översiktsplan är det dokument som all stadsplanering i en stad utgår från. I samband med den nya planen för har staden också presenterat en rad visioner för de olika stadsdelarna.

Mitt i kunde redan för två veckor berätta om den nya stadsdelen som planeras i västra city. Genom en överdäckning av järnvägsspåren mellan Waterfront och stationen blir det möjligt med ett helt nytt område. Planerna tas upp i förslaget till ny översiktsplan, men är egentligen omkring 20 år gamla, berättar Martin Schröder som är planchef för Norrmalm.

Västra city var nämligen ett fokusområde redan i den förrförra översiktsplanen, som spikades 1999. Andra fokusområden, som Hammarby sjöstad och Hagastaden, är snart färdigbyggda.

– Jag tror att tiden är mer mogen för det i dag. De andra områdena som bebyggts var gamla industriområden där verksamheterna avslutas men i västra city tuffar järnvägen på, säger Martin Schröder.

Kostnaderna är också en faktor, enligt honom. Många komplicerade projekt med exempelvis överdäckningar blir dyra för staden att hålla igång samtidigt.

– Staden tillsammans med alla inblandade gör enorma investeringar i sådana här projekt. Det finns inte utrymme att göra hur många som helst samtidigt, säger han.

Det är fortfarande oklart om det bara blir kontor eller också bostäder ovanpå spåren.

– Vi vill titta vidare på det. Det går ju en del godstrafik på järnvägen med farligt gods och det kan sätta begränsningar.

Just nu pågår också arbetet på stadsbyggnadskontoret med ett nytt program för hela city som är tänkt att presenteras nästa år. Samtidigt pågår en rad planer i city, exempelvis kvarteret Hästskon med nya bostäder precis vid Sergels torg.

ANNONS

Varför börjar man planera i city redan innan programmet är klart?

– Det är faktiskt inte så ovanligt att man jobbar parallellt med enskilda planarbeten, samtidigt som vi tar fram program. Men då gäller det att hålla tungan rätt i munnen så att programmet inte bromsar upp den löpande stadsutvecklingen, säger Martin Schröder.

Fakta

Vad händer nu?

10 nov-10 jan: Planen går ut på samråd. Stadsbyggnadskontoret åker runt med planen till alla stadsdelar för att ta in synpunkter från allmänheten. Då har allmänheten möjlighet att träffa översiktsplanerare och andra ansvariga för att diskutera planen.

Planerna visas bland annat i Vasaparken den 20 november, på Norrmalmstorg den 27-28 november, i Västermalmsgallerian den 21-22 november och i Fältöversten den 25-26 november.

2017: En ny plan presenteras där man tagit hänsyn till synpunkterna.

tidigt 2018: Översiktsplanen spikas av fullmäktige. Här presenteras förslaget till ny översiktsplan för allmänheten:

Källa: Stockholms stad
ANNONS