Överenskommelse mellan D.Carnegie och Hyresgästföreningen

Ett 100-tal Husbybor trotsade snön och kylan under manifestationen mot Carnegie som hölls förra torsdagen.
Foto: Arne Johansson
Ett 100-tal Husbybor trotsade snön och kylan under manifestationen mot Carnegie som hölls förra torsdagen. Foto: Arne Johansson
Hyresgästernas protester mot hyresvärden D.Carnegie&Co i Husby har gett resultat.
I onsdags kom D.Carnegie och Hyresgästföreningen överens om en rad åtgärder för Järva.
Bland annat ska akuta brister, som till exempel trasig spis eller vattenskada, åtgärdas omgående.

– Vi är mycket nöjda med att vi tillsammans med Hyresgästföreningen har kunnat på ett flertal punkter konkretisera hur vi kan utveckla vår förvaltning av våra bestånd i Järva. Vi hoppas på att det skapar en större tydlighet runt vår service och att det ska bli synliga positiva steg framåt för hyresgästerna i Husby, säger Björn Sundberg, kommunikationschef för D.Carnegie & Co.

Bland annat ska en representant från D.Carnegie & Co höra av sig till hyresgästen inom 24 timmar efter att hyresgästen gjort en felanmälan och akuta brister, som till exempel trasig kyl, frys eller spis eller en vattenskada, ska åtgärdas omgående.

Ingen hyresgäst ska ha lägre inomhustemperatur än 20 grader.

Bolaget ska tillsammans med Hyresgästföreningen trygghetsbesiktiga hela utemiljön i Järva inklusive lekplatser och belysningen i alla områden. Bolaget åtgärdar de eventuella brister som finns.

Hyresgästföreningen och D. Carnegie håller på att skapa ett boinflytandeavtal för att förbättra samarbetet samt för att ha ett bättre och tryggare boende i området och att öka inflytandet för hyresgästerna.

Hyresgästföreningen jobbar nu för att bilda fler mindre lokala föreningar för de som bor i Carnegies lägenheter för att kommunikationen mellan hyresgästerna och värden ska förbättras.

– Nu har vi bara två lokala föreningar för 1500 lägenheter, då är det svårt att låta alla komma till tals. Det optimala är att ha en förening för cirka 300-400 lägenheter. Vi hoppas att det ska finnas många aktiva medlemmar som vill vara med i styrelsearbetet, säger Jörgen Strandberg, sammankallande för den nybildade gruppen inom Hyresgästföreningen som jobbar med Husby i och med Carnegieprotesterna.

Mitt i Kista har i en rad artiklar berättat om hyresgästernas protester mot hyresvärden D.Carnegie & Co.

I torsdags överlämnade aktionsgruppen för bostäder för lika villkor, som bildats av boende i D.Carnegies fastigheter tillsammans med Norra Järva Stadsdelsråd, över protestlistan med 586 namnunderskrifter.

Förra torsdagen hölls en manifestation i protest mot värdens renoveringsmetoder, men då stängde D.Carnegie kontoret så överlämnadet av protestlistan fick skjutas fram.

Arne Johansson, ordförande i Norra Järva Stadsdelsråd, ser överenskommelsen mellan fastighetsbolaget och Hyresgästföreningen som en öppning.

– Man lovar åtgärder, och vi tänker följa upp för att se att de lever upp till överenskommelsen. Tidigare har hyresgäster gång på gång anmält brister utan att det åtgärdats, säger han.