Överenskommelsen – partierna enade om Dianagården

Andrea Ström (M) kallar överenskommelsen för "historisk".
Andrea Ström (M) kallar överenskommelsen för "historisk".
Beskedet om de nya genomgångsbostäderna i Hjorthagen har väckt många frågor. Nu har alla partier i stadsdelen kommit överens om hur de nyanlända ska integreras.

Dianagården i Hjorthagen ska bli 48 tillfälliga bostäder för nyanlända i höst. Det blir Östermalms första boende för nyanlända.

Beskedet har väckt många frågor hos de boende, bland annat om hur integrationen ska skötas.

Under den senaste veckan har alla partier i stadsdelsnämnden (M, L, MP, C, KD, S, V och SD) suttit ner och diskuterat Dianagården. På torsdagskvällen stod det klart att samtliga partier ställer sig bakom en överenskommelse.

– Istället för att tjafsa med varandra ska vi ha fokus på integrationen, säger Andrea Ström (M), ordförande i stadsdelsnämnden.

Ska lyssna på grannarna

I överenskommelsen står det att ”projektet ska bli så bra som möjligt – både för de som bor i området idag och för de som flyttar in”.

Därför lovar stadsdelsnämnden att använda de kommande sex månaderna för att lyssna på synpunkter som kommit från de boende i området.

Vill engagera företag och invånare

Stadsdelsnämnden vill att företagare, invånare, kyrkan och ideella föreningar i stadsdelen engagerar sig i integrationsprojektet.

Partierna vill också se om det går att lösa mentorskap och kontaktpersoner för de nyanlända.

Letar efter projektledare

Partierna vill, enligt överenskommelsen, att en särskild projektledare i stadsdelen ansvarar för projektet under året. 

Det är nu upp till stadsdelsförvaltningen att titta vidare på vem det skulle kunna vara.

Fakta

Detta har partierna kommit överens om

  • Stadsdelsnämnden kommer att använda de kommande sex månaderna för att lyssna på de kringboendes synpunkter.
  • Dianagården ska bli ”hela Östermalms integrationsprojekt”. Stadsdelsnämnden vill att företagare, invånare, kyrkan och ideella föreningar i stadsdelen engagerar sig. Partierna vill också se över möjligheten till mentorskap och kontaktpersoner för de nyanlända samt ha temakvällar på boendet. Det kan handla om exempelvis läxläsning eller samhällsorientering.
  • Partierna vill att en särskild projektledare finns i stadsdelen som ansvarar för projektet under året. Detta ska stadsdelsförvaltningen titta vidare på.
  • Stadsdelsnämnden ska återkomma till de närboende om hur arbetet ska fortsätta framåt. Det ska ske samtidigt som stadens tjänstepersoner, som har huvudansvaret för kommunikationen, fortsätter att ta emot och besvara synpunkter.
  • Boendet för nyanlända ska hålla öppet under 1,5 år medan fastighetens förutsättningar utreds. Ambitionen är att det ska bli ett nytt boende för äldre i lokalerna och det kommer finnas annan verksamhet i bottenvåningen under tiden.
  • De planerade modulbostäderna i Hjorthagen blir inte av, efter att ha lyssnat på de boende. Huvudansvaret för modulbostäder ligger dock inte på stadsdelarna utan Stockholms stads stadsledningskontor.