Får ny chans till försörjningsstöd

Akalla En 46-årig man från Akalla får en ny chans till försörjningsstöd. Stadsdelsnämnden nekade honom stödet för att han inte deltagit i sin arbetsträning i tillräcklig omfattning. Mannen själv hävdar att han endast kommit in för sent med läkarintyg till arbetsträningsmottagningen.

Förvaltningsrätten ger mannen rätt eftersom nämnden hade tillgång till läkarintygen när beslutet togs. Beslutet hävs och nämnden måste nu pröva ärendet på nytt.