Övergav akvariefiskar – då ryckte polisen ut

Även akvariefiskar har rätt till ett gott liv, och om de far illa kan de omhändertas.

När en man lämnade sina fiskar i lägenheten i Bromma kopplades polisens djurskyddsgrupp in.

En man vräktes från sin bostad i Bromma. Det som Kronofogden inte tog i beslag tog han med sig, men han lämnade kvar sitt akvarium med cirka tio fiskar kvar i. Länsstyrelsen fick in anmälan från Kronofogden om det bortglömda akvariet i mitten av oktober och tog ett beslut om omedelbart omhändertagande av fiskarna, som bland annat saknade mat.

Länsstyrelsen försökte få tag i ägaren, utan resultat. Eftersom Kronofogden hade bytt lås på dörren kunde ägaren inte komma in.

Fiskar som hålls i akvarier går under djurskyddslagen. Men det hör inte till vanligheterna att akvariefiskar omhändertas, även om det säkert finns många misskötta fiskar i hemmen som inte hinns med som det är tänkt.

– Att sköta fiskar kräver mer kunskap än man kan tro. Det krävs gedigen kunskap om förhållandevis komplicerad vattenkemi för att man ska klara att hålla rätt ph i vattnet och ha rätt syresättning. Det är inte lika enkelt att läsa av hur fiskar mår i jämförelse med en hund till exempel. Fiskar är avlade för sin ätbarhet eller för sina färger och inte anpassade för att kommunicera med oss, säger Emelie Rohdin, etolog och djurskyddsinspektör vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länsstyrelsen tar beslut om omhändertagande av djur, men det är polisen som verkställer det.

Pernilla Markström, gruppchef för polisens djurskyddsgrupp, säger att det inte är särskilt vanligt att de får in ärenden som rör akvariefiskar. Och när det händer, så brukar de överlåta fiskarna.

– Oftast överlåter vi dem till den uppställningsplats som skötte om dem efter omhändertagandet. Vi har ett par zooaffärer som vi kan lämna in fiskar till. Vi säljer i princip aldrig fiskarna vidare, eftersom kostnaden för annonser inte står in proportion till värdet på dem, säger Emelie Rohdin.

I det här fallet slutade det lyckligt. Ägarna gav sig tillkänna till polisen innan fiskarna hann skänkas bort, och fick tillbaka dem.

Fakta

Djur ska skyddas mot onödigt lidande

Enligt djurskyddslagen ska djur behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräckligt med tillsyn.

Djur ska hållas och skötas i en god miljö som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Länsstyrelsen kan besluta att ett djur som är utsatt för lidande omedelbart kan omhändertas av polisen om situationen kräver det.

Källa: Djurskyddslagen