ANNONS

Järlasjöns framtid ska avgöras i domstol

En åtgärdsplan för att rena Järlasjön är på väg att prövas av mark- och miljödomstolen
En åtgärdsplan för att rena Järlasjön är på väg att prövas av mark- och miljödomstolen
Övergödd. Dåligt siktdjup. Algblomning.
Järlasjön ska få renare vatten. Frågan är hur.
Både länsstyrelsen och de boende är kritiska till kommunens modell. Nu ska mark- och miljödomstolen godkänna
föreslagna reningsåtgärder.
ANNONS

Järlasjön behöver renas.

I dag är Järlasjön övergödd, det är dåligt siktdjup och det förekommer algblomning.

Den största boven är dagvattnet som tar med sig fosfor ned i sjön. För att rena och fördröja dagvattnet planerar kommunen bland annat dammar, våtmarker, kanaler, underjordiska magasin och en skärmbassäng i Kyrkvikens vatten.

Vill anlägga bryggor

Förutom anläggningar för att ta hand om dagvatten, vill kommunen anlägga bryggor för att allmänheten lättare ska ha tillgång till området, och muddra Kyrkvikens norra strand i Järlasjön.

En åtgärdsplan för att rena Järlasjön är på väg att prövas av mark- och miljödomstolen

I slutet av 2017 lämnade kommunen in en ansökan till mark- och miljödomstolen om tillstånd för att genomföra åtgärderna.

Föreningar engagerade

Flera föreningar har engagerat sig i frågan, bland dem Järlasjöns och Kyrkvikens vänner och flera bostadsföreningar.

Föreningarna vill att kommunen väljer ett annat sätt att rena dagvattnet än de åtgärder som föreslås. Den skärmbassäng som kommunen vill anlägga i Kyrkvikens vatten bör skrotas, anser föreningarna, istället bör dagvattnet renas på annat sätt på land.

ANNONS

Flera förbehåll

Vid ett samråd förra vintern framförde länsstyrelsen en mängd med förbehåll för att kommunen ska få genomföra arbetena.

Länsstyrelsen bedömde å ena sidan att arbetena inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan. Å andra sidan måste den miljökonsekvensbeskrivning som kommunen var på väg att lämna in till mark- och miljödomstolen innehålla noggranna redogörelser för hur människor och miljö påverkas.

Nej till skärmbassäng

En åtgärd länsstyrelsen direkt förkastade var den föreslagna skärmbassängen i Kyrkviken. En skärmbassäng är ingen bra lösning för att ta hand om dagvatten enligt länsstyrelsen, risk finns att föroreningar som sedimenterat på botten i skärmbassängen leds ut till Järlasjön. Nacka kommun behöver enligt länsstyrelsen istället planera för ett landbaserat sätt att ta hand om dagvattnet.

Mark- och miljödomstolen meddelar sitt beslut senare om hur kommunen får genomföra arbetet med att rena Järlasjön.

Fakta

Sjö i utsatt läge

Järlasjön ligger i inom Planiaområdet i västra Nacka som sträcker sig bland annat på båda sidor om Värmdövägen och norr och väster om Kyrkviken

I Nackas omfattande stadsutvecklingsarbete är rening av dagvatten en stor fråga.

Källa: Nacka kommun
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.