”Överhängande risk” att lånecyklarna försenas

5 000 elcyklar ska finnas på plats i staden den 1 april nästa år.
5 000 elcyklar ska finnas på plats i staden den 1 april nästa år.
Stadens nya elcyklar kan bli försenade efter att upphandlingen överklagats.
Nu har trafikkontoret tvingats teckna ett tilläggsavtal med den nuvarande entreprenören för att säkerställa att det faktiskt finns cyklar nästa vår.

Tanken var att de nya eldrivna lånecyklarna skulle börja placeras ut den 1 april nästa år. Men nu konstaterar trafikkontoret att det finns en överhängande risk att lånecykelsystemet blir försenat på grund av att upphandlingen överklagats.

Staden har därför tecknat ett tilläggsavtal med den nuvarande entreprenören Clear Channel Sverige som garanterar att det ändå kommer att finns lånecyklar nästa år. Det avtalet kan sägas upp inom 90 dagar.

Batterier som klarar 20 km

En annan diskussion som funnits kring de nya elcyklarna är hur eldriften verkligen ser ut. Trafikkontoret har nu fått en garanti från den nya entreprenören JCDecaux om att alla cyklar ska vara utrustade med ett batteri som klarar minst 20 kilometers cykling. De som tecknar abonnemang kommer att få ett eget batteri.