Överklagan mot skolan i Fågelsången avslås

Förslag på placering av skola i Fågelsången
Planeringen av skolan i Fågelsången fortsätter som innan överklagan.
Nu avslås överklagan som inkommit gällande skolan i Fågelsången. Planeringen av skolan och anslutningsvägen från Säby bollplan mot Fågelsången fortsätter.

Som Mitt i tidigare rapporterat har frågan om var Salems nya grundskola ska placeras rört upp känslor. Kommunen vill bygga skolan i Fågelsången och i samband med detta bygga en väg med en infart från Säbytorgsvägen mot Fågelsången.

Överklagan mot detta beslut har gjorts då många anser att grönområdet där skolan och vägen ska ligga betyder mycket för invånarna i Fågelsången, barn leker där, folk rastar sina hundar och motionärer håller till där.

Nu fastslås i en dom från Förvaltningsrätten att det överklagande som har inkommit avslås.

– Planeringen fortsätter med skolan i Fågelsången och en anslutningsväg i det norra alternativet i anslutning till gång- och cykelvägen från Säby bollplan mot Fågelsången. Närmast är det förslaget till detaljplan som tas fram samtidigt som utformningen av skolan planeras, säger Lennart Kalderén, M, kommunstyrelsens ordförande

Det var den 23 februari 2017 som kommunfullmäktige beslutade att Salems nya grundskola kommer att byggas vid Fågelsången. Skolan ska enligt planerna vara klar att användas till höstterminen 2020 och ha plats för cirka 500 elever.