Överklagan mot modulhusen avslås

På gräsplätten bredvid Spångavägen ska modulhusen byggas.
På gräsplätten bredvid Spångavägen ska modulhusen byggas.
Mark- och miljödomstolen går på länsstyrelsens linje och avslår överklagan om modulhusbygge i Beckomberga. Det står klart efter en ny dom.

De omtalade nio modulhus för nyanlända som planeras i Beckomberga stoppas inte. Det står klart efter en dom i mark- och miljödomstolen, något som Stockholm direkt var först med att rapportera om.

Vi har tidigare skrivit om planerna på modulhus som skulle innebära att nio byggnader med plats för 394 nyanlända uppfördes på tomten Råcksta 1:21 vid Spångavägen i Beckomberga.

Modulhus i Bromma får tummen upp – ett tag

Länsstyrelsen avslog

Stadsbyggnadskontoret har tidigare beviljat ett tillfälligt bygglov för modulhusen men planerna har överklagats. Först till länsstyrelsen, som i december förra året avslog och menade att det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart att bygga modulhusen, och därefter till mark- och miljödomstolen.

Mätte för modulhus – utsattes för mutförsök

Nu har även mark- och miljödomstolen gett avslag och planerna kan gå vidare.

Sista ordet behöver däremot inte vara sagt då beslutet kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.