Överklagan om tunnelbygge avslås

Nedfart till Förbifart Stockholm börjar snart byggas i Skärholmen, nära Ikea
Kungens kurva, där bygget av huvudtunnlarna ska starta nästa år.
Den 10 juni i år fick företaget Subterra Sverige AB uppdraget att bygga 8 kilometer av huvudtunnlarna i Förbifart Stockholm. Beslutet har sedan överklagats i både förvaltningsrätten och kammarätten.
Nu har kammarätten avslagit överklagandet.

Entreprenaden som Trafikverket tilldelat SBT Sverige AB omfattar bland anat cirka åtta kilometer huvudtunnlar , fyra kilometer ramptunnlar och 1,5 kilometer utrymningstunnlar.

Tanken är att bygget ska starta i januari 2017, men företagets Itineras överklagandena har gjort tidsplanen osäker. I går avlog alltså kammarätten överklagandet, men beslutet kan överklagas till Högsta domstolen. Om något överklagande inte kommer in har Trafikverket rätt att teckna kontrakt efter tio dagar, skriver verket på sin webbsida.

Itinera hävdade i sina överklaganden att Trafikverket agerade i strid med transparens- och likabehandlingsprincipen när man antog SBT:s anbud. Itinera motiverade sitt påstående med att SBT åberopat ett certifikat från sitt tjeckiska moderbolag Subterra AS, för att kunna uppfylla kraven på bland annat miljö- och kvalitetsledningssystem. Itinera hävdar att den kapaciteten måste finnas hos SBT självt.

Både förvaltningsrätten och kammarrätten slog dock fast att det i detta fall går att åberopa annat företags kapacitet för att uppfylla kraven och att SBT därmed uppfyller de obligatoriska kraven i upphandlingen.