Brister i recepthanteringen tvingade apoteken att stänga

Endast farmaceuter får expediera receptbelagda mediciner.
Endast farmaceuter får expediera receptbelagda mediciner.
Brister i recepthanteringen låg bakom beslutet att stänga Golden Sands Medical AB:s apotek i Sätra, Skärholmen, Rågsved och Hovsjö. Det framgår av en dom i kammarrätten.

När Läkemedelsverket fattade beslutet att stänga apoteken hade verket granskat kedjanGolden Sands Medical AB sedan i juni, då man fått signaler om att allt inte stod rätt till. Slutsatsen av granskningen var att det fanns ”brister i patientsäkerheten”. Men än så ville Läkemedelsverketinte gå ut med när man meddelade att apoteken måste stänga den 20 oktober.

Golden Sands Medical AB haröverklagatbeslutet i både förvaltningsrätten och i kammarätten, men har nu fått avslag i båda instanserna.

Av domarna framgår att det var brister i recepthanteringen som tvingadeapoteken attstänga. Bland annat har samma farmaceuts underskrift används så gott som samtidigt vid de olika apoteken, vid upprepande tillfällen. Läkemedelsverket anser att samma person omöjligt kan ha hunnit ta sig mellan apoteken för att signera recepten. Det kan därför inte uteslutas att personer som inte varit farmaceuter har expedierat recepten och sedan använt farmaceutens signum. Detta, och att det inte går att spåra vilka som faktiskt expedierat recepten, innebar en allvarligt brist för patientsäkerheten, enligtLäkemedelsverket.

Golden Sands Medical AB hävdar att felet ligger hos datasystemet. Den farmaceut som varit på plats har utan att veta om det jobbat under inloggning av en annan farmaceut som befunnit sig på annat håll, på grund av att datasystemet inte loggat ut denne automatiskt.

Enligt apotekskedjans journaler har en och samma farmaceut vid de enskilda apoteken dessutom expedierat flera patienters recept samtidigt. Praktiskt orimlig, ansåg Läkemedelsverket.

Golden Sands Medical AB förklarar saken med att en farmaceut kan arbeta vid flera datorer samtidigt, när flera kunder behöver hjälp. Företaget framhåller att det vore ”otänkbart” för bolaget att låta någon annan än en farmaceut expediera recept.