Ännu ett överklagande av Norrberget – ”Planen bryter mot lagen”

8 juli är det tänkt att rivningen av Norrbergsskolan i Vaxholm ska starta. Få projekt har kantats med så mycket stridigheter som detta.
8 juli är det tänkt att rivningen av Norrbergsskolan i Vaxholm ska starta. Få projekt har kantats med så mycket stridigheter som detta.
Naturskyddsföreningen i Vaxholm överklagar kommunens detaljplan för Norrberget än en gång. Enligt föreningen bryter planen både mot svensk lag och EU-direktiv. Dessutom anser man att domstolen sjabblade bort föreningens förra överklagande.

– Anledningen till att denna undermåliga plan kommit så långt som till Mark- och miljööverdomstolen är att överklagandena aldrig behandlades på ett samlat sätt av underdomstolen, säger Jan Holmbäck på Naturskyddsföreningen i Vaxholm.

”Snabbehandlade överklagande”

Enligt honom slarvades föreningens förra överklagade bort, vilket innebar att Mark- och miljödomstolen inte behandlade det tillsammans med de övriga cirka 40 överklaganden som lämnats in. I stället snabbehandlades föreningens överklagande under bara två veckor av de totalt nio månader det tog innan domen kom.

– Vi förutsätter nu att Mark- och miljööverdomstolen gör en samlad genomgång av alla överklagandena och kommer till samma slutsats som vi, säger han.

Enligt kommunens omtvistade detaljplan ska Norrbergsskolan och två förskolor i Vaxholm rivas för att ge plats åt nya bostäder.

River trots att planen inte är i hamn

Naturskyddsföreningens menar att detaljplanen bryter mot svensk lag på åtminstone tre punkter och dessutom mot två olika EU-direktiv. Dessutom saknar planen, enligt föreningen, en fullständig miljöbedömning.

Naturskyddsföreningen är också kritisk till att kommunen beslutat att påbörja rivningarna på Norrberget innan detaljplanen vunnit laga kraft:

– Vi har försökt att få igång en dialog med kommunen om möjligheterna att skjuta på rivningarna tills det blir klart vad som händer med detaljplanen, men det har varit kalla handen, säger Jan Holmbäck.

Enligt Mark- och miljödomstolens dom i maj har Vaxholms stad inte brutit mot någon rättsregel och har handlagt detaljplanen på ett formellt riktigt sätt.