Överklaganden om Slussen avslås

SLUSSEN Planen på nya Slussen väcker känslor. 205 personer överklagade byggplanerna till länsstyrelsen. Men samtliga överklagande avslås, det beslutade i länsstyrelsen i torsdags.

Enligt länsstyrelsen var det bara 45 av de 205 som enligt lagens mening hade rätt att överklaga. I sin bedömning av deras överklagandena har länsstyrelsen tittat på om kommunen har gjort några formella fel i planprocessen. Och om de som överklagat kommer att ”ha olägenhet eller lida skada” av den planerade ombyggnaden.

– Vi har i vår granskning inte hittat några formella fel som gör att detaljplanen ska upphävas. Och enligt vår bedömning kommer ingen av dem som överklagat kommunens beslut att drabbas negativt i så stor omfattning att det utifrån plan- och bygglagen motiverar att detaljplanen upphävs, säger länsassessor Carina Johansson.