ANNONS

Överklaganden tros sinka Slussenbygget

Förra veckan blev det klart att nya Slussen fick godkänt av expertgruppen som granskat projektet.

Men en rad hinder återstår innan bygget kan komma igång. Och tiden börjar bli knapp.
ANNONS

Ombyggnaden av nedslitna Slussen måste börja snarast. Det slog expertgruppen som under vintern granskat nya Slussen fast när de presenterade sin rapport i förra veckan.

– Slussen är ett måste-projekt som inte kan skjutas upp på längre sikt, sa gruppens ordförande Mats Olsson under presskonferensen i Stadshuset.

Men trots att expertgruppen till stora delar ger grönt ljus åt bygget av nya Slussen, och trots att majoriteten i Stadshuset flaggat för att de vill att bygget ska börja snart, återstår det en rad knutar att lösa innan arbetet kan sätta igång.

En av de stora stötestenarna rör framtiden för den planerade bussterminalen under Katarinaberget.

Den ursprungliga planen fick 2013 nobben av Mark- och miljööverdomstolen och sedan dess pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan.

Men innan ett nytt förslag kan bli verklighet måste även det vandra sin väg genom juridiken, med troliga överklaganden som följd.

– Vi räknar med att det kan ta mellan tre och fyra år, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig för Slussenprojektet.

En annan fråga som kan försena byggstarten är om jordbrukarna runt Mälaren överklagar beslutet från Mark- och miljööverdomstolen som kom för ett par veckor sedan.

Ett överklagande till Högsta domstolen måste komma in den närmaste veckan och kan då göra att processen dras ut ytterligare.

ANNONS

Ytterligare en fråga som politikerna har att ta ställning till är expertgruppens förslag på mindre förändringar av detaljplanen.

Det gäller bland annat förslag om förbättrad framkomlighet för cyklister och gående, liksom en omgestaltning av den offentliga miljön.

– Två veckor får våra sakkunniga på sig att räkna på detta. Innan det är klart drar vi inte igång något, säger Jan Valeskog (S), biträdande finansborgarråd.

Politikerna måste också ta ställning till hur man ska handskas med nyheten att kostnaden för Slussenbygget räknats upp från 8 till 10 miljarder kronor.

Antingen måste anslagen öka eller delar av projektet slopas.

Fakta

Hinder för Slussenbygget

Överklaganden: Slussenprojektet har kantats av protester och överklaganden. Fler lär vänta runt hörnet.

Bussterminalen: Framtiden är osäker och en ny detaljplan måste tas fram.

Justeringar av detaljplanen: Expertgruppen efterfrågar förbättringar för gående och trafikanter.

Finansieringen: Kostnaden har räknats upp från 8 till 10 miljarder kronor.

Källa: Stockholms stad