Överklagar avslag om att starta skola

I slutet av augusti avslog Skolverket företaget Garguanta förvaltning AB:s ansökan om att starta en friskola med förskoleklass, fritidshem och grundskola för årskurserna 1-9 i Järfälla. Skolverket ansåg att företaget inte hade förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna, och att man inte heller hade de ekonomiska förutsättningarna som krävs.

Nu överklagar Garguanta till förvaltningsrätten. Bland annat påpekar företaget att Järfälla kommun varit tydliga med att behovet av fler skolor är stort och att man har redovisat en ekonomisk kalkyl för den tilltänkta skolan.