Överklagar beslut om avloppsslam: ”Jäv”

Ja till slamlager i Bro.
En grupp Håbo-Tibblebor överklagar bygg- och miljönämndens beslut att godkänna Käppalaverkets slamlager utanför Bro.
De påstår att en av medlemmarna i nämnden är jävig.

Det var i november som Upplands-Bro kommun beslutade att godkänna ett lager med avloppslam utanför Bro. Nu slår medborgarna i Håbo-Tibble tillbaka.

Gruppen tycker att beslutet bryter mot miljöbalken och befarar att slamlagret kan äventyra områdets drickvattenförsörjning. De är också oroliga för stanken ”som under stora delar av året kommer att drabba trakten”.

Enligt gruppen var en av ledamöterna i nämnden jävig, eftersom personen har ett ekonomiskt intresse i beslutet. Enligt gruppen är det anmärkningsvärt att personen ”trots den uppenbara intressekonflikten, valde att delta i beredning”.

De kräver nu att beslutet ogiltigförklaras.