ANNONS

Han överklagar – vill få ut simhallsutredning

Mats Widgren, Fisksätra, nekas få ut en hemlig utredning om placeringen av en ny simhall.
Mats Widgren, Fisksätra, nekas få ut en hemlig utredning om placeringen av en ny simhall.
Mats Widgren, Fisksätra, vill ha en simhall i Fisksätra.
Nu tar professorn strid med Nacka kommun för att få del av en hemlig utredning, en så kallad lokaliseringsanalys, om simhallen.
Kommunen har sagt nej till att lämna ut utredningen.
ANNONS

Mats Widgren, bosatt i Fisksätra och professor emeritus i kulturgeografi, värnar om sin hembygd.

Hösten 2015 gjorde ha en egen utredning, om lämpligast lokalisering av en ny simhall, Fisksätra eller Saltsjöbaden.

Detta med anledning av att en ny simhall planeras eftersom Näckenbadet i Saltsjöbaden ska ersättas.

”Når fler i Fisksätra”

I sin utredningen använde sig Mats Widgren av offentlig befolkningsstatistik.

Mats Widgren.

Mats Widgren kom fram till att i Fisksätra skulle en simhall nå 8 000 personer på gångavstånd, i Saltsjöbaden 3 000 personer vid nuvarande Näckenbadet.

Långt senare, i februari i år, fick Widgren kännedom om att Nacka kommun redan gjort en liknande utredning, lokaliseringsanalsys.

När Mats Widgren begärde att få ut utredningen blev svaret dock nej. Beskedet var att utredningen inte är allmän handling och därmed inte lämnas ut.

ANNONS

Helena Meier, stadsjurist i Nacka kommun, som är den som fattat beslutet på delegation av kommunstyrelsens, skriver i beslutet att handlingen inte är att anse som allmän handling.

Helena Meier.

”Togs fram i tidigt skede”

Meier skriver vidare att den aktuella analysen togs fram av kommunens lantmäterienhet i ett tidigt skede, som underlag i planprocessen. Handlingen har inte använts i ärendeberedningen och har inte diarieförts och förekommer inte i något beslutsunderlag, enligt Meier.

Stadsjuristen fortsätter:

”Handlingen är därmed ett arbetsmaterial som inte är att anse som upprättad enligt 2 kapitlet 7 paragrafen tryckfrihetsförordningen. Någon rätt att ta del av den föreligger därmed inte. Kommunstyrelsen avslår därmed begäran om utlämnande.”

”Politiska skäl”

Mats Widgren anser att det väcker misstankar att kommunen inte vill att utredningen ska komma ut.

– Jag har svårt att förstå att det handlar om något annat än politiska skäl. Det är ju inte en strid mellan Fisksätra och Saltsjöbaden, det handlar ju om var i kommundelen Saltsjöbaden–Fisksätra den bästa lokaliseringen är, säger Widgren.

Mats Widgren har nu överklagat stadsjuristens beslut till kammarrätten:

”Jag vill ha ut handlingarna. Jag vill ha större öppenhet och att Fisksätra ska synas mer.”

– Jag vill ha ut handlingarna. Jag vill ha större öppenhet och att Fisksätra ska synas mer. Är man beredd att satsa på Fisksätra eller inte, säger Widgren.

Till Mitt i säger Helena Meier i en kommentar till att Mats Widgren överklagar:

– Det är klart att han ska överklaga om han tycker att han rätt att få ut handlingen.

I övrigt vill hon inte ge kommenterar .

– Det framgår av beslutet. I övrigt har jag inga kommenterar, säger Meier.

Läs mer: Saltis vann simhallskamp mot Fiskis

Läs mer: S i Nacka vill riva upp simhallsbeslut