ANNONS

Här överklagas flest bygglov i Stockholm

Vart 20 bygglovsärende överklagades på Lidingö 2015.
Vart 20 bygglovsärende överklagades på Lidingö 2015.
På Lidingö överklagades 6,3 procent av alla bygglov 2015.
Det gör kommunen till femte värst i länet.
ANNONS

Att få bygglov kan vara en långdragen process – en hel del överklagas längs vägen. På Lidingö överklagas omkring vart 20 ärende – vilket är bland det mesta i Stockholms län.

– Anledningen till att vi har en så hög procent överklagade beslut i jämförelse med andra Stockholmskommuner är troligen för att vi har väldigt engagerade Lidingöbor som är intresserade av gestaltning. Arkitektur har alltid varit i fokus på Lidingö, säger bygglovschefen Agneta Tarandi.

Få överklaganden stoppar bygglov

Kommunen gör inte så mycket åt överklaganden.

– Vi kan inte göra så mycket. Grannarna har alltid rätt att överklaga, säger Agneta Tarandi.

Men i många fall leder ett överklagat bygglov bara till att processen fördröjs, inte att bygglovet inte godkänns.

– I de flesta fall, cirka 90 procent, ändrar inte överprövande myndighet nämndens beslut. Det är väldigt få som går oss emot.

Insyn vanlig orsak till överklagande

Det vanligaste anledningen att överklaga är att man anser att byggandet stör ens vardag.

– Det kan vara att granne anser att det är en betydande olägenhet , till exempel att det innebär mer insyn på tomten eller in i huset, att utformningen inte är anpassad till områdets karaktär eller att den som har sökt  har fått ett avslag för sin ansökan, säger Agneta Tarandi.

2016 överklagades 5 procent av bygglovsärendena på Lidingö, även det en av de högsta siffrorna i länet.

ANNONS

Så stor andel av byggloven överklagades 2015

Källa: Länsstyrelsen