ANNONS

Överlastat nät stoppar datorer

Alla elever på Helenelundsskolan har fått egna datorer. Men problem med nätverket har gjort det svårt att använda datorerna som det är tänkt.
ANNONS

I höstas fick alla elever på Helenelundsskolans högstadium varsin bärbar dator som de kan använda i skolan och ta med hem.

Även de yngre eleverna fick tillgång till varsin dator eller läsplatta under skoltid.

Tanken är att eleverna till exempel ska kunna koppla upp sig på internet för att göra grupparbeten ihop.

Exempelvis kan eleverna skapa hemsidor, blogga i rollspelsform och dela dokument mellan varandra för att underlätta arbetet.

– Men datorerna används inte. Det är slöseri med skattepengar, tycker en förälder till en elev.

Orsaken till att eleverna inte använder datorerna i den utsträckning som det är tänkt är att nätverket inte byggts ut tillräckligt snabbt.

Nätverket fungerar, men blir lätt överbelastat och klarar inte av när en viss mängd elever och personal kopplar upp sig samtidigt.

Annika Holmgren är vikarierande rektor på Helenelundsskolan. Hon hoppas att nätverket snart ska vara fullt utbyggt så att eleverna under våren kan använda datorerna som det är tänkt.

– Nätverket används, men inte fullt ut. Vi hade hoppats att detta skulle bli klart innan jul. Det är en fantastisk satsning som vi gör när vi utvecklar pedagogiken med modern teknik. Centralt jobbas det för högtryck för att få detta att fungera, säger Annika Holmgren.

ANNONS

Enligt Maria Stockhaus (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, är minst två andra skolor drabbade av nätverksproblemet. Även dessa skolor har satsat på att varje elev ska ha varsin dator.

– Arbetet med att bygga ut nätverket är försenat. Ett serverhaveri i höstas bidrog till detta. Men nu ska det bara vara dagar innan det är löst, säger hon.

Fakta

Dator till alla

Eleverna i förskoleklass och årskurs ett har fått tillgång till läsplattor och minidatorer. Eleverna i årskurs 2-5 får använda PC, mini-PC och Macdatorer. Eleverna i årskurs 6-9 har fått varsin PC.

Källa: Helenelundsskolan.