ANNONS

Övermålningen av Highway kan vara olaglig

Graffiti, Highway, Rågsved
Det var den 13 augusti som väggen målades över med blå färg.
Övermålningen av Highway saknade bygglov. Stadsbyggnadskontoret ska nu utreda vad det bli för konsekvenser.
I utredningen har det framkommit att fastighetsägaren vill ansöka om bygglov i efterhand.
ANNONS

Samma dag som muralmålningen Highway i Rågsved målades över inkom en anmälan till stadsbyggnadskontoret. Anmälaren menade att fastighetsägaren inte hade sökt bygglov för att ändra utseende på fasaden, och att händelsen därför var olaglig.

Fastighetsägaren har hela tiden vidhållit att övermålningen var ett misstag. Övermålningen skedde när fastigheter i området skulle klottersaneras.

Vill ansöka om bygglov i efterhand

I ett mejl som har skickats från en arkitekt som företräder fastighetsägaren, till Helena D’Andria som är tillsynshandläggaren på stadsbyggnadskontoret, framgår det att fastighetsägaren vill ansöka om bygglov i efterhand.

”Om Stadsbyggnadskontorets bedömning att det som utfördes är en bygglovspliktig åtgärd så kommer fastighetsägaren att lämna en ny bygglovsansökan i efterhand för ändring av fasad”, står det i mejlet.

Har inte godkänt att väggen återställs

Mårten Bergman leder det frivilliga arbetet att återställa väggen och han har en tydlig tolkning av mejlet.

– Jag tolkar det som att fastighetsägaren inte har något intresse att återställa väggen, säger Mårten Bergman.

Fastighetsägaren måste ge sitt godkännande innan väggen kan återställas. I flera omgångar har ett godkännande skjutits upp. Den frivilliga projektgruppen har sagt att de själva är villiga att betala de 40 000 som arbetet att återställa Highway väntas kosta.

Ska utredas om Highway är kulturhistoriskt viktig

När man söker bygglov finns det i plan- och bygglagen krav på att åtgärden inte ska förvanska kulturhistoriska värden. Nu ska det alltså utredas om fastighetsägaren borde ha sökt bygglov för att måla väggen blå – och om Stadsmuseet borde ha tillfrågats om Highways kulturhistoriska värde. 

Kommer utredningen fram till att Highway är av kulturhistoriskt värde kommer fastighetsägaren inte att tillåtas bygglov oavsett.

ANNONS

Helena D’Andria handlägger ärendet och hon säger i ett mejl till Mitt i att utredningen fortsätter och att hon inte har fattat något beslut ännu.