Överskott ska gå till skola och trafik

Österåkers kommun har åter gått plus jämfört med budgeten.

Nu utlovas nya skol- och trafiksatsningar som invånarna ska märka, vilket välkomnas av oppositionen.

Upprustning av Söraskolan och en satsning för att råda bot på trafikproblemen på 276:an genom Åkersberga centrum.

Det lovar den styrande majoriteten i Österåkers kommun sedan man åter uppvisat överskott i kassan – 127 miljoner kronor plus, vilket är 69 miljoner kronor mer än vad som var budgeterat för 2011.

– Det går väldigt bra för Österåkers kommun och det ska våra invånare och medarbetare märka. Vi fortsätter att föra en ansvarsfull ekonomisk politik för att möjliggöra fler satsningar på både verksamhet och infrastruktur framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman (M).

En omfattande upprustning och möjligen även utbyggnad av Söraskolan utlovas – lagom till 40-årsjubileet 2014. En åtgärds- och tidplan för övriga kommunala skolor ska dessutom tas fram.

Den styrande majoriteten lovar också att så snart som möjligt påbörja arbetet med en bättre trafiklösning på länsväg 276 genom Åkersberga centrum och vid Söralidskorsningen.

Målet är att öka trafikkapaciteten, särskilt under rusningstid.

Oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S), välkomnar satsningarna, men är kritisk till allansens bild av kommunens ekonomi.

– Österåker lämnar återigen ett överskott i sin budget. Det har skett samtidigt som skolor och äldreomsorg har tampats med svårigheter att få sina resurser att räcka till. Fördelningen av de sammanlagda resurserna önskar vi socialdemokrater hade sett annorlunda ut.

När det gäller satsningarna på skolan överensstämmer det med förslag som redan lagts fram av hennes parti.

– Det innebär att ett av alla de förslag vi lagt i vår s-skuggbudget nu genomförs och att även Alliansen insett att våra förslag är realistiska och nödvändiga, säger Ann-Christine Furu-strand.

– Det skall bli spännande att se vilka konkreta förslag om förbättringar för infrastrukturen som de är beredda att genomföra.

Enligt Alliansen beror det goda resultatet för 2011 i första hand på att skatteintäkterna blev högre än planerat.

Fakta

Budgetutfall