ANNONS

Tomten och huset blev en sjö

Den 6 september svämmade flera hus i Bromsten över. Översvämningarna ökar i Stockholm, som kan bli ett nytt Venedig om staden inte gör något.
Den 6 september svämmade flera hus i Bromsten över. Översvämningarna ökar i Stockholm, som kan bli ett nytt Venedig om staden inte gör något.
Antalet översvämningarna i Stockholm ökar stadigt.

Ett underdimensionerat avloppssystem kombinerat med fler skyfall och hård exploatering är orsaken, enligt Stockholm vatten.

Bolaget menar att mycket måste göras - annars blir Stockholm ett nytt Venedig.
ANNONS

Jan Spanedal var på bröllop i Helsingborg när vattnet från Bällstaån vällde in i hans villa i Bromsten under helgen den 5 och 6 september. När han kom hem kunde inte taxin köra fram till huset. Det var vatten överallt.

– Vi fick ta av oss skorna och vada. Sedan var vi vakna hela natten och tömde, berättar han.

Även avloppsvatten hade läckt ut.

– Lukten satte sig i väggarna, säger Jan Spanedal.

En annan granne fick sin pool totalförstörd. Han tänker kräva skadestånd av kommunala Stockholm vatten. Och det är han inte ensam om att göra. De senaste årens statistik över skadeståndsanspråk visar att översvämningarna ökar stadigt. Enligt Mathias von Scherling, utredningsingenjör vid Stockholm vatten, är det främst klimatförändringar i form av fler och häftigare skyfall som ligger bakom statistiken.

– Och avloppsnätet har inte kapacitet att ta hand om vattnet, säger han.

I äldre avloppsrör samsas regnvatten- och spillvatten från hushållen, vilket gör att stockholmare får sanera avföring från golven när trycket blir för stort och vattnet sprutar ut genom golvbrunnar och avlopp. Regnvattnet kan dessutom tränga in i ledningar som endast är avsedda för spillvatten när det inte får plats i marken – rör som då också översvämmas.

En annan bidragande orsak till översvämningarna är Stockholms hårda exploatering.

– Staden förtätas hela tiden kring ett gammalt avloppsnät som inte hinner med ökade mängder, säger Mathias von Scherling.

ANNONS

I våras antog Stockholms stad en ny dagvattenstrategi. Den handlar om att göra plats för gröna ytor vid exploatering. Det räcker helt enkelt inte att leda bort dagvattnet i rör – regnet måste också i större utsträckning filtreras i marken.

Men det krävs fler åtgärder för att hela Stockholm inte ska översvämmas då Mälarens vattennivå höjs av långvariga regn. Husen måste till exempel börja byggas på högre höjd, något som länsstyrelsen har tagit fram nya riktlinjer för. Annars är risken stor att Stockholm inom hundra år blir ett nytt Venedig, som det står i Stockholm vattens årsberättelse för 2014. Något annat som ska motverka katastrofscenariot är Nya Slussen, som kommer att förbättra avtappningsmöjligheterna från Mälaren till Saltsjön.

Kan stockholmarna förvänta sig fler översvämningar i framtiden?

– Vi ska inte acceptera dem, men det kommer att inträffa översvämningar även framöver, säger Mathias Von Sherling.

Fakta

Översvämningarna ökar

År 2012 skickade 67 personer in skadeersättningskrav till Stockholm vatten efter översvämningar. Hittills i år har redan 141 krav kommit in – innan översvämningarna den 5-6 september.

Något annat som orsakar översvämningar är igenkorkade gatubrunnar. Stoppen har nästan tredubblats på åtta år, förra året anmäldes 985 stopp.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Kista direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.