Oviss framtid för isskåpet

Under 1800-talet och under första hälften av 1900-talet kyldes drycker och livsmedel i skåp som kyldes ned av isblock. Isskåpet är bara ett av flera föremål i den utställning som Alf Hasselgren, ordförande i hembygdsföreningen vill betona vikten av att bevara.
Under 1800-talet och under första hälften av 1900-talet kyldes drycker och livsmedel i skåp som kyldes ned av isblock. Isskåpet är bara ett av flera föremål i den utställning som Alf Hasselgren, ordförande i hembygdsföreningen vill betona vikten av att bevara.
En sko från slutet av 1800-talet. Den här skon hittades med flera andra på vinden i Uddbygårds brygghus och har trampats av tjänstefolk på gården.
En sko från slutet av 1800-talet. Den här skon hittades med flera andra på vinden i Uddbygårds brygghus och har trampats av tjänstefolk på gården.
Bröderna Magnusson är övertygade om att de hittat Uddby gårds malsten från 700 eller 800-talet. Erik Magnusson hittade den på åkermark där den gamla vikingagården troligen legat.
Bröderna Magnusson är övertygade om att de hittat Uddby gårds malsten från 700 eller 800-talet. Erik Magnusson hittade den på åkermark där den gamla vikingagården troligen legat.
Hur såg en sko ut i slutet av 1800-talet? Hur höll man maten kall?

I Uddbygårds lada har bröderna Magnusson skapat ett museum som besvarar många frågor om livet förr.

Men museets framtid är oviss. Det är oklart om gårdens nye eller nya arrendator är intresserad av att visa upp föremålen.

Under tiden som bröderna Magnusson levt på Uddby gård har de samlat på sig föremål som vittnar om hur man arbetade och levde förr. En del har de också köpt på auktioner där de hittat bruksfynd med koppling till Uddby eller andra gårdar, platser och industrier i Tyresö. Föremålen har de bokfört, sorterat och ställt ut på höskullen i den lada där familjen drivit kafé.

Avsikten var hela tiden att de skulle visas upp för skolklasser. I mars tar dock en ny arrendator över och frågan är då vad som händer med samlingen.

Dick Bengtson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, säger att kommunen som ett första steg ska låta en expert från Nordiska museet värdera sakerna ur ett agrar- och kulturhistoriskt perspektiv.

– Sedan får vi se vad som händer. Det beror ju på vad experten säger och vad den nye arrendatorn vill. Men vi släpper inte det här, även om det är oklart hur föremålen ska visas upp, säger han.

Alf Hasselgren, ordförande i hembygdsföreningen skulle dock vilja ha ett mer klart besked.

– Det här är en del av Tyresös kulturskatt. Vi har slottet, kyrkan och de tre strömmarna med sin unika industrihistoria. Inom samma område har vi prästgården, Alby gård, båtsmanstorpet och Uddby gård med den här fina samlingen bruksföremål. Det är unikt att det ligger så många saker samlade inom en så liten omkrets och det borde Tyresö kommun ta tillvara på, säger han.

Fakta

Alla jordbruk utom ett lades ned på 40 år

Vid 1930-talets början, då markis Lagergrens ättlingar förvaltade resterna av godset Tyresö slott, fanns det ett 40-tal jordbruksarrendatorer.

En av dem var familjen Magnusson som sedan 1929 arrenderade Uddby gård.

I slutet av 1960-talet var Uddby gård östra Tyresös enda jordbruk. Då köpte kommunen Uddby, Alby gård, båtsmanstorpet Ahlstorp och prästgården för att skapa ett friluftsområde med öppna marker och ett levande visningsjordbruk.

Under året har Tyresö kommun letat efter en ny arrendator.