Oviss framtid för Villa Söderås

Det är fortfarande oklart vad som ska hända med Villa Söderås framöver.

– Vi förstår inte varför man inte informerar om planerna, säger Kjell Borking, Elfviks vänner.

Hotell- och restaurangverksamhet på Villa Söderås lades ned vid nyår och på föratagets hemsida har man uppgett att verksamheten har sålts. Men ännu är det oklart vad som ska hända med den 100 år gamla fastigheten.

Som Mitt i Lidingö Tidning tidigare berättat pågår en polisutredning angående ett antal olovligt fällda träd på kommunens mark för snart ett år sedan, och kommunen har skadeståndsanspråk på Villa Söderås AB på 2,7 miljoner kronor.

Enligt kommunens stadsjurist Johan Alfredsson har advokatbyrån som kommunen anlitar angående trädfällningen nu även fått i uppdrag att bringa klarhet i vad som händer på Villa Söderås. Bland annat handlar det om vem som nu äger fastigheten och om det finns nya ägare.

– När man ändå nystar i skadeståndsfrågan kan man ha ägarfrågan i bakhuvudet om man får fram information kring den. När det gäller så pass stora och speciella objekt som gårdarna ute på Elfvik är det alltid intressant att veta vilken verksamhet som är tänkt att bedrivas, säger Johan Alfredsson.

Några av de Lidingöbor som också undrar vad som ska hända är Elfviks vänner.

– Vi känner en stor oro. Skulle det bli ytterligare ett stängt ambassadområde är det en katastrof. Vi förstår inte varför man inte informerar om planerna. Vi vill skapa ett tryck så vi får veta vad som är tänkt. Men jag inser att det är svårt, för folk får ju göra vad de vill med sina grejer, säger Kjell Borking, talesperson för Elfviks vänner.

I förra veckan fälldes ytterligare träd på Villa Söderås egen mark. Nu finns endast ett fåtal kvar.

Lidingö stads skogs- och viltvårdare Bertil Sandberg har varit ute och tittat på avverkningen, och denna gång har inga träd på kommunens mark tagits ner.

– De har fällt på sin egen fastighet och det kan inte vi säga något om. Däremot tycker vi inte att det ser något vidare ut. Vi kan egentligen inte ha några synpunkter på avverkningen, men vi förstår inte vad som är meningen eller vad som är tänkt, säger han.

Lokaltidningen Mitt i har utan framgång försökt nå Villa Söderås AB:s styrelseordförande.