53

procent av förskolorna i Danderyd var förra året fristående medan 47 procent av förskolorna drevs i kommunal regi. Allt enligt uppgift i Danderyds kommuns årsredovisning.