P-automater drivs av solen

NACKA Parkeringsautomaterna som kommunen planerar för i samband med att p-avgift införs på kommunal mark, kommer att drivas med solcellkraft, med stöd av gatubelysningen.

Det framgår av en mejlväxling mellan trafikpolisen i Nacka och trafikenheten vid Nacka kommun.

Fordonsförare kommer att få skriva in sitt registreringsnummer i automaterna och betalning kommer endast att ske med bank- eller bensinkort. Kommunen planerar även för att utöka parkeringsövervakningstjänsten till cirka 110–120 timmar i veckan.

Totalt planerar kommunen för 25 automater som ska vara på plats i höst.