P-avgift införs i Barkarbystaden

JÄRFÄLLA Nu står det klart att det kommer kosta 10 kronor i timmen och 40 kronor per dygn att parkera på gatumark i Barkarbystaden och Söderdalen från och med den 1 oktober. Det beslutade kommunfullmäktige i går.

– Parkeringsavgift är en del i att bygga stad. Vi kan inte ha en parkering per lägenhet i de här områdena, säger kommunstyrelsens ordförande, Claes Thunblad (S).

Kommunfullmäktige godkände även JHAB:s nya ägardirektiv efter att de återremitterats till kommunstyrelsen för justering. Huvudpunkten att bolagets målsättning ska vara att uppnå en produktionstakt på minst 300 nya bostäder per år finns dock kvar.