P-avgifter nu – annars väntar kaos

På Skarpnäcksfältet är det tänkt att bilarna ska stå i parkeringsgaragen – men de ratas av bilisterna, som i stället trängs på gatorna.
På Skarpnäcksfältet är det tänkt att bilarna ska stå i parkeringsgaragen – men de ratas av bilisterna, som i stället trängs på gatorna.
Till hösten kan det kosta att parkera i stadsdelen – men inte på Skarpnäcksfältet. Nu befarar flera politiker parkeringskaos.

I takt med att staden växer har förorten allt mer blivit en parkeringsplats för många. Att det är gratis har lett till att bilister som inte får plats i staden parkerar här.

Men till hösten kan det få ett slut. Trafikkontoret kom i november med ett förslag om att avgiftsbelägga Stockholms förorter.

– Syftet är att framkomligheten ska bli bättre och att få bort söktrafiken, säger Erik Johansson, kommunikationsansvarig vid trafikkontoret.

Trafikkontoret har nu skickat ut förslaget på de nya p-avgifterna på remiss till stadsdelarna.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning är nöjd med förslaget i stort, men tycker att det borde finnas någon lösning för att parkera gratis runt om stadsdelarnas centrum.

Något som trafikkontoret är kritiskt till.

– Om vi ska införa avgifter i hela staden, kan vi inte ha en situation där det är avgift på villagatorna men inte i centrumen, säger Erik Johansson.

I förslaget ingår nästan alla delar av Skarpnäcks stadsdel i de zoner som kommer att avgiftsbeläggas så fort beslutet är fattat i kommunfullmäktige.

– Hammarbyhöjden kan bli aktuellt för förändring i den första etappen. Sen kommer avgifter att införas successivt, säger Erik Johansson.

Men Skarpnäcksfältet får vänta. Det ligger inom den zon som är aktuell att avgiftsbeläggas först om tre år.

På torsdag ska förslaget upp i stadsdelsnämnden.

Att Skarpnäckfältet får vänta med parkeringsavgifter tycker stadsdelsnämndens ordförande Ewa Larsson (MP) är att skjuta på problemet.

– Jag hade önskat att Skarpnäcksfältet kom med i den här vändan, säger hon.

Hon är orolig för att det skapar en undanträngningseffekt.

– I värsta fall blir det en ännu värre situation på Skarpnäcksfältet. Att folk från Bagarmossen väljer att ställa sig där i stället, säger hon.

Michael Svensson (MP) bor i Skarpnäck. Han menar att han tydligt ser att parkeringen inte fungerar.

– Om det är något område som hade behövt avgifter så är det Skarpnäck. Det är det område som är mest likt innerstaden, med tungt tryck på trafik och lite gatuplats. Därför tycker jag att det är synd att Skarpnäck lämnas utanför och att man i stället ger bort gatuplats till långtidsparkering som riskerar att ställa sig där, säger han.

Tanken var att bilisterna skulle ställa sig i parkeringsgaragen – men det gör de inte.

I stället trängs bilarna på gatorna och försvårar framkomligheten för andra bilister och bussar.

Många parkerar där det inte är tillåtet.

– En av orsakerna till att garagen inte är jätteanvända är trygghetsfaktorn. Men det är något vi arbetar extra med i Skarpnäck, säger Ewa Larsson (MP).

Men oppositionspartierna håller inte med om att behovet av avgifter är lika stort här som i de övriga stadsdelarna.

– Varför inte testa i de norra delarna? Det är inte riktigt samma problematik i Skarpnäck. I Skarpnäck skulle man kunna lösa det med tydligare parkeringsskyltar, säger Johan Brege (M).

Enligt Erik Johansson vid trafikkontoret baseras taxezonerna delvis på hur förorterna ligger geografiskt mot innerstaden och hur staden planeras att växa.

– Om man tittar på zonerna så är det i närförorten som trafiksituationen har varit mer besvärlig. Det här är ett väldigt stort projekt och vi måste börja någonstans, säger han.

– Förhoppningsvis kommer det gå smidigt i de andra stadsdelarna och Skarpnäck får parkeringsavgifter inom en kortare period än tre år, säger Michael Svensson (MP).

Fakta

Så mycket kommer det att kosta dig

Taxa 4 (Skärmarbrink, Hammarbyhöjden, Björkhagen, Enskededalen och Kärrtorp):

10 kronor per timme, 7-19 (11-17 på helgerna)

Boendeparkering 500 kronor per månad eller 35 kronor per dygn.

Taxa 5 (Bagarmossen, Pungpinan och Skarpnäcksfältet)

5 kronor per timme, 7-19.

Boendeparkering 300 kronor per månad eller 20 kronor per dygn.

Kommer endast att gälla i aktivt i Pungpinan och Bagarmossen. Hela taxaområde 5 kommer att aktiveras först om tre år efter utvärdering.

Taxa 6 (Flaten, Skubba, Orhem):

Taxan är inte fastställd, aktiveras tidigast inom en period av fem till åtta år.