P-böter vid sjön kan vara felaktiga

Parkeringsbolaget som övervakar och delar ut böter i naturreservatet vid Gömmaren ska se över sitt uppdrag.

Just nu granskas ett antal fall där det kan ha blivit fel.

GMB Parkering AB har anlitats av Glömsta Vägsamfällighet för att bötfälla bilister som parkerar på vägen till sjön Gömmaren.

Efter att diskussionen startat på nytt om parkeringsövervakningen medger en av ägarna till bolaget, Magnus Brolin, att det kan ha blivit fel i några fall.

– Vi har några fall som vi tittar på just nu. Vi vill självfallet inte sätta lappar på bilar som inte ska ha några.

Han berättar att vägföreningen anlitade bolaget för något år sedan. Sedan dess har det varit ständiga möten och diskussioner om hur arbetet ska skötas.

– Det är infekterat, det här. Olika krafter jobbar för olika lösningar, säger Magnus Brolin.

Hittills har bolaget haft fyra möten med Huddinge kommun, som inte vill att bilister som parkerar på kommunens två parkeringar ska bli bötfällda. Med vägföreningen har bolaget samtal två gånger i veckan.

– Vi får sätta oss igen med kommunen. Det måste vara glasklart vad det är som gäller, säger Magnus Brolin.

Han önskar att området där kommunen vill ha fri parkering markeras tydligare.

Ordföranden för vägföreningen, Ulf Larsson, vill ha ett beslut från kommunen som ska kunna överklagas och prövas rättsligt.

Han poängterar att föreningen anser att det är tillåtet att använda den ena av kommunens två parkeringar, den som ligger vid badplatsen vid sydöstra stranden av Gömmaren.

– Men vid den andra får man inte parkera eftersom vi har stängt av vägen för allmänheten. Ungdomar åker hit och kör ihjäl fridlysta grodor, försurningen ökar i sjön när en miljon besökare uträttar sina behov och kommunen bryr sig inte om det, säger Ulf Larsson.

Fakta

Gammalt bråk

Tvisten kring Gömmarens naturreservat går flera år tillbaka i tiden.

Kommunen, som äger marken, har ställt i ordning två p-platser, men vägföreningen, som är väghållare, vill inte ha obehörig trafik i området.

Förra sommaren trodde alla att saken var löst, men för några veckor sedan delades nya p-böter ut i området.